top of page
  • Writer's pictureShani Fabian

הקשבה לגוף

מה זה אומר בעצם? להקשיב לגוף? ובשביל מה לעזאזל?

הרי זה טכני, כאן יש הפרדות צריך לקרב ולחזק. כאן יש צניחה, אז צריך להרים ולחזק. כאן יש עקמת, צריך למתוח וליישר. פה יש כיווץ, צריך לפתוח ולשחרר.

כל זה נכון, אבל זה הרבה פעמים לא עובד. והסיבה שזה לא עובד, היא שזה לא כל הסיפור. זה חלק מהסיפור. אבל יש עוד חלקים לסיפור.

כשמקשיבים לגוף, מגלים את שאר הסיפור. כשהסיפור מתגלה, הגוף יכול לשחרר אותו. כשהסיפור משתחרר, אפשר להביא ריפוי.

כמו לידה, כמו מוות, כמו החיים, התהליך הזה מפתיע בכל פעם מחדש.

בתמונה: דותן לקח את הילדים לצפות בתחנת החלל הבינלאומית החולפת מעלינו בשמי הלילה. זו התמונה שהם צילמו
59 views0 comments

Recent Posts

See All

העלאת גיל הפרישה לנשים

לו הייתה קמה ממשלה, היו מדברים על זה. על פי הכלכלנים, הגענו למצב שאו שיידרש קיצוץ בפנסיות, או שיועלה גיל הפרישה. כל זה טוב ויפה, ואני לא מבינה בזה בכלל. מה שכן יוצא לי לראות, זה חלק מההשפעה של עבודה

Comments


bottom of page