• Shani Fabian

עבודה מרחוק


עבודה מרחוקזהו אחד מעקרונות העבודה בשיטת פאולה. אם תבואי למשל עם צוואר תפוס. קודם כל ובעיקר נעשה תרגילי הרפיה. ואחר כך, סביר שנתרגל דרך כפות הרגליים. התרגול הזה ישחרר, יגמיש ויגדיל את טווח התנועה של הצוואר, הרבה יותר מעבודה ישירה על הצוואר. במיוחד במצב אקוטי, אבל לא רק.

אז הנה, מסתבר שזה נחקר.

אפשר לקרוא על זה קצת כאן. https://m.ynet.co.il/Articles/5374193

יש עוד הרבה קשרים עצביים, שמרביתם לא מוכרים, שאנחנו, בשיטת פאולה משתמשים בהם. אנחנו קוראות לזה תגובות שרשרת. והן מביאות ריפוי, שחרור, חיזוק ואיזון, באופנים שעבודה ישירה על המקום, לא מצליחה לייצר.7 views

Follow

Contact

0508313532

Address

Rehovot, Israel

©2017 BY PAULA METHOD. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM