top of page
  • Writer's pictureShani Fabian

תנועת הריפוי הטבעית של הגוף


בשיטת פאולה, בשביל לאפשר את תנועת הריפוי הטבעי,

נפנה את תשומת הלב לגוף, נקשיב, נתבונן, נתעניין, נבחין, נגלה ונרשה למה שיש - להיות.

הרבה פעמים נגלה, שבתנועה העדינה ביותר, כמו משק כנפי פרפר, טמונה יכולת השפעה וריפוי הנרחבת ביותר.

בתרבות שלנו, שחרטה על דגלה, "יותר חזק, יותר מהר יותר גבוה", זה מפתיע בכל פעם מחדש.5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page