top of page
  • Writer's pictureShani Fabian

עבודה עם דימויים


אחד הדברים המעניינים והמרגשים עבורי בקליניקה, זה לראות את כוחם של דימויים בעבודה עם הגוף.

יש אנשים שעובדים עם דימויים באופן עצמאי וטבעי, הם לא מכירים דרך אחרת. יש אנשים שצריכים שיציעו להם להתבונן, איך הדבר נראה. יש גם כאלה שכל העניין לא מתאים להם בכלל :)

אבל אצל רבים, רואים את העוצמה, את הדיוק, את ההבדל בביצוע התרגיל בלווי דימוי או בלעדיו.

במיוחד בשיטת פאולה, משום שכל כך הרבה מהתרגילים הם עבודה פנימית, עם שרירים ואיזורים בגוף שאנחנו לא מורגלים בגישה אליהם.

בשיטה, אנחנו משתדלים לעבוד עם דימויים שעולים מהאדם עצמו, מעולמו הפרטי. המגוון האנושים המתגלה הוא מדהים ומעניין. העבודה שלי היא לעזור לך לדלות דימוי שעובד עבורך. זה יותר מורכב מלתת לך דימוי מן המוכן, אבל גם יעיל בהרבה.

תופעות דומות נחוות על ידי אנשים שונים, בצורה אחרת לגמרי. ולכן גם דרכי ההתמודדות והפתרונות צריכים להיות שונים.

בשיטה אנחנו מחפשות את מה שעובד עבורך. ומגייסות כלים שונים, כדי לעזור לך להצליח. השימוש בדימוי הוא אחד מהכלים הללו. לפעמים הוא עושה את כל ההבדל בין שיפור והצלחה לבין עמידה במקום.9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page