top of page
  • Writer's pictureShani Fabian

טיפול בבריחת שתן בגיל השלישי


אפשר לטפל בבריחת שתן. גם בגילאים מבוגרים. קחו למשל את המקרה של ח. בת 75, שהגיעה כי הפריע לה שבורח לה כשהיא מגיעה הביתה. ושהיא צריכה להתעורר 3-4 פעמים במהלך שנת לילה של 6 שעות לפיפי. ואחרי 5 פגישות, כבר לא בורח לה. ובלילה, היא מתעוררת רק פעם אחת. ועל הדרך, גם הנימול שקורה ביד אחת, כשהיא חותכת סלט או מתאמצת, כבר לא כל כך קורה. ובעצם, גם היציבות בעמידה ובהליכה משתפרות. אין צורך לסבול, ואין צורך לוותר, צרי קשר איתי 0508313532, או עם מורה הקרובה למקום מגורייך. לעניין בריחת השתן נעזור, במידה גבוהה מאוד של ודאות. מה שמעניין, זה מה עוד יסתדר אצלך על הדרך.


49 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page