top of page
  • Writer's pictureShani Fabian

שיתופי פעולה בין שרירים בשיטת פאולה


פאולה גרבורג, מפתחת שיטת פאולה קראה לספר שכתבה על השיטה "סוד השרירים הטבעתיים". היא רצתה שהשם יעיד על הקשרים שהיא מצאה בין השרירים הטבעתיים בגוף.

האמת היא שהשיטה לא עובדת רק עם שרירים טבעתיים. ההקשרים העצביים, הגורמים לכך שהפעלה של שריר אחד תפעיל שרירים נוספים הם רבים.

ולגבי רובם אין לנו עדיין הבנה.

אבל הם בהחלט קיימים, וכל מי שיתנסה על גופו יגלה אותם די בקלות. פאולה, והממשיכות שלה, מצאו את הקשרים האלה, פשוט דרך הקשבה לגוף

במאמר הזה, של ה journal of neuroscience

אפשר לקרוא, על קבוצת חוקרים מאוניברסיטת דרום קליפורניה, שמדדו ובדקו ומצאו את הקשר בין עבודה עם בוהן כף הרגל, להפעלה של הסוגר האחורי.

זו רק אחד מההקשרים התנועתיים הרבים שאנחנו משתמשים בהם בשיטה.

במקום לקרוא, או בנוסף, אפשר גם פשוט להגיע אלי, או למורה אחרת בשיטה, לגלות את ההקשרים הפלאיים האלה, שקיימים אצלנו בגוף. ולראות איך ההקשבה לקשרים האלה, השימוש בהם, החיזוק שלהם, מעלה אותנו על נתיב של בריאות.

תודה להדס כרמונה, מורה נפלאה בשיטת פאולה, שהביאה את המאמר הזה לידיעתי.


7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page