top of page
  • Writer's pictureShani Fabian

הקשבה לגוף ומתן רשות


אם יש דבר שלומדים בשיטת פאולה, זה להבחין במה שקורה. ולתת רשות למה שרוצה להיות, להיות.

לגוף יש יכולת ריפוי עצמי מדהימה. על מנת שתבוא לידי ביטוי, אנחנו צריכים לאפשר לו את התנאים לכך. להקשיב, להבחין, להרשות לזה להיות.

לשם אך עלינו ללמוד להבחין בדברים שאנחנו רגילים להתעלם מהם.

ללמוד לקבל את מה שהבחנו בו, לשחרר ביקורת, דאגה, רצון לתקן. ולתפוס את עמדת המתבונן הסקרן.

וללמוד להרשות לתגובה לעלות. אם היא תנועה, רגש, זיכרון, מחשבה, דימוי או כל דבר אחר שקורה.

כשמצליחים לפסוע בשביל הזה. הגוף מוביל אותנו לשחרור, לבריאות.

יותר משאני מורה/מטפלת, רוב הזמן אני מרגישה כמו צופה במופע קסמים.

בתמונה, לונה, שנדמית לי תמיד במצב המתבונן הסקרן


בתמונה- לונה, שנדמית לי תמיד במצב ה"מתבונן הסקרן"


9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page