top of page
  • Writer's pictureShani Fabian

בין שפע לעומס


אנחנו חיות בחברת שפע, לפעמים זה מרגש ונהדר, ולפעמים זה מרגיש כאילו כולם סביב כורעים תחת העומס של כל השפע הזה.

זה בא לידי ביטוי גם בתחום הטיפולי. כל כך הרבה אפשרויות, איך נדע במה לבחור? במי לבחור? מה יכול לעזור באמת?

אני מאמינה שהדרך לריפוי היא אישית, אני מאמינה שמפת הדרכים לריפוי נמצאת בתוכך, אני מאמינה לתחושות שלך, אני מאמינה לדיווח שלך, אני מאמינה שאת יודעת מה מתרחש אצלך יותר מכל מומחה. אני מאמינה ביכולתם של התרגילים של שיטת פאולה, להעיר את תנועת הריפוי הפנימית.

בתמונה, שפע של תותי עץ, הם בכל מקום עכשיו, לזמן קצר.6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page