top of page
  • Writer's pictureShani Fabian

לבחור לטפל


מה מונע ממך לבחור ללכת לטיפול?

זמן? כסף? הקושי להודות בקושי/בחולשה? התקווה שהדברים יסתדרו מעצמם? חוסר מוכנות להעמיד את עצמך גבוה בסולם העדיפויות? חוסר אמון שיש משהו/מישהו שיכול לעזור? מבוכה וקושי לספר על הבעיה?

כל כך הרבה פעמים אנשים מגיעים לטיפול בשיטת פאולה רק כשחרב הניתוח מתהפכת מעל ראשם. או כאשר התפקוד היומיומי שלהם נפגע בצורה משמעותית.

מה מביא אותך לטיפול?

במפגש הראשון נמלא יחד שאלון רפואי מפורט, אבל אחרי הפרטים האישיים, השאלה הראשונה היא בעצם: מה מביא אותך לשיטת פאולה? מה הבעיה שהיית רוצה לפתור?

הגוף מדבר, הוא מתחיל בלחש, ולאט לאט מעלה את הקול. ככל שמקשיבים לו בשלב מוקדם יותר, כך התהליך קל יותר, מהיר יותר ועלותו נמוכה יותר.


11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page