top of page
  • Writer's pictureShani Fabian

רגש וגוף


התקופה הזו של ימי הזיכרון, היא זמן טוב לשים לב, איך הרגש בא לידי ביטוי בגוף.

מה מתרחש בגוף ברגע של עצב?

אני מזמינה אותך, לעצום לרגע עיניים ולהפנות את הקשב לתחושות בגוף. מה הן התחושות בגוף? ואיפה הן מתרחשות? בבית החזה? בעיניים? באוזניים? בגב? בבטן? אולי יש ממש מסלול שהדברים עוברים? האם זה נתקע? האם יש תנועה? האם זה משתחרר?

פשוט להתעניין ולהתבונן בזה. בלי להתערב. לתת לזה להיות. לשים לב, איך עובד זה עובד אצלך.

בתמונה: פסח רק נגמר, ועץ הרימון כבר החל בהכנות לראש השנה.19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page